En delad ritning

Rapport 2012:33
Löpnummer:
2012:33
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
166
Perspektiv på familjearbete med ungdomar som använt droger.

En fou-antologi från en FoU-cirkel med deltagare från mottagningar i Borås, Göteborg och Skövde. Arrangerad av FoU i Väst/GR på uppdrag av Länsstyrelsen.
Kommentar: