Bottenfauna och vattenkraft

Rapport 2012:53
Löpnummer:
2012:53
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
49
En undersökning av regleringseffekter på bottenfauna i Viskans avrinningsområde.

I denna undersökning har bottenfaunan testats utifrån hur den svarar på regleringspåverkan nedströms vattenkraftverk. Detta kan ge en bild av den påverkan vattendrag utsätts för.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.