Bostadsmarknadsanalys 2012

Rapport 2012:59
Löpnummer:
2012:59
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
78
Länsstyrelsen har i uppdrag att göra analys av utvecklingen på bostadsmarknaden i länet. Rapporten innehåller en presentation av läget, samt utveckling inom bostadsbyggandet. Analysen är uppdelad i fyra delregioner.

Ur innehållet: Ungdomars och nyanlända flyktingars situation på bostadsmarknaden.
Kommentar: