Arbeta tillsammans för en gemensam vision

Rapport 2012:11
Löpnummer:
2012:11
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
30
Workshop om vision, mission och arbetsplaner för projekt Hav möter Land. Modell för adaptiv förvaltning tar fram ekosystemtjänster, värden och hot för Kattegat och Skagerrak.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.