Blankålsvandring i Göta älv, telemetristudie år 2010-2011

Rapport 2012:95
Löpnummer:
2012:95
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
 
Den sammantagna dödligheten för utvandrande blankål i Göta älv år 2010 – 2011 var 61 %,. Vid telemetristudien under 2008 var dödligheten något högre 68 %.
Kommentar: