Inventering av fetörtsblåvinge i Västra Götalands län 2012

Omslag av rapporten. Foto: Jennie Niesel
Löpnummer:
2012:93
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
36
Rapporten är en redovisning av genomförd inventering av fetörtsblåvinge längs den svenska sidan av Idefjorden under 2012 i Västra Götalands län. Rapporten beskriver bland annat befintliga och möjliga livsmiljöer samt lämpliga naturvårdsåtgärder.
Kommentar:
Finns endast som pdf.