Inventering av hotade vildbin i Västra Götalands län 2012-2013

Löpnummer:
2012:92
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
26
Rapporten utgör en redovisning av genomförd inventering av vildbin under 2012 i Västra Götalands län.
Kommentar: