Miljömålsbedömningar 2012

Rapportens omslag.
Löpnummer:
2012:91
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
43
Den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålen för Västra Götalands län.
Kommentar: