Guldsandbi i Marks kommun 2009-2012 – åtgärder och resultat

Löpnummer:
2012:88
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
78
Rapporten utgör en samlad redovisning av genomförda åtgärder och resultat 2009-2012 för guldsandbi i Storåns dalgång, Marks kommun.
Kommentar: