Trender hos havsöring och lax i Västra Götalands län

Bild av omslaget.
Löpnummer:
2012:85
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
35
Rapporten utvärderar det regionala miljöövervakningsprogrammet ”Öring och lax i vattendrag”. Elfiskedata mellan 1989-2011 har utvärderats.
Kommentar: