Lövskogsinventering i Tidaholms kommun

Löpnummer:
2012:84
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
471
Inventeringen utgör en samlad redovisning och bedömning från naturvårdssynpunkt av lövskogar i Tidaholms kommun.
Kommentar: