Föräldrar i vår tid - Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor

Föräldrar i vår tid, Rapport 2012-83
Löpnummer:
2012-83
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
16
Bred presentation av pågående forskning och nya studier som rör föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor. Forskningsnätverket ”Barns välbefinnande och familjers villkor”
Kommentar:
Rapporten är gratis