Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2011

Framsida på rapporten
Löpnummer:
2012:80
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
92
Denna rapport utgör både Hornborgadokument och Meddelanden från Hornborgasjön fältstation.

Rapporten är en faktasamling om det biologiska livet under 2011, främst fåglar, i och kring Hornborgasjön insamlat av medlemmar i Hornborgasjöns fältstation. Rapporten grundar sig på arbeten utförda med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Kommentar: