Utvärdering jordbruksstöd 2012

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
 
Markör Marknad och Kommunikation AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland genomfört en telefonundersökning som ligger till grund för en utvärdering av stöd till jordbruksföretag i Västra Götaland. Under åren 2007 – 2013 har det varit möjligt att få extra i stöd till sin verksamhet. Ökat företagande, bättre arbetsmiljö, ökad djurvälfärd och bättre lönsamhet är några saker som stått i fokus för att komma ifråga för stöd.
Kommentar: