Jämförelse av livsmedelskontroll mellan Italien och Sverige

Omslag Jämförelse av livsmedelskontroll mellan Italien och Sverige.
Löpnummer:
2012:72
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
24
Livsmedelsinspektörer från Västra Götalands län på studieresa till Italien 2012 jämförde livsmedelskontrollen i Sverige och Italien. Åtta olika italienska verksamheter besöktes.
Kommentar: