Vi gör vardag av mänskliga rättigheter – att integrera mänskliga rättigheter i verksamheten i Länsstyrelsen Västra Götalands län

Rapport 2012-68
Löpnummer:
2012-68
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har arbetat med att integrera mänskliga rättigheter i verksamheten sedan 2007. I den här boken presenteras processen och utvecklingen av arbetet.
Kommentar: