Kognitiva funktionshinder vid missbruk och psykisk ohälsa. Dokumentation från regional konferens 21 september 2012

Rapport 2012-67, Kognitiva funktionshinder vid missbruk och psykisk ohälsa. Pdf, nytt fönster
Löpnummer:
2012:67
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
 
Forskning om kognitiva funktionshinder vid missbruk och psykisk ohälsa. Vad är kognitiv svikt och viktiga faktorer som påverkar kognitionen samt hur kan vi hjälpa?
Kommentar: