Inventering av hotade fjälltaggsvampar och violgubbe i västra delen av Västra Götalands län.

Rapport 2012-57, Inventering av hotade fjälltaggsvampar och violgubbe
Löpnummer:
2012:57
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
 
Rödlistade fjälltaggsvampar och violgubbe har inventerats i 52 lokaler i västra delen av Västra Götalands län. 4 lokaler bedömdes som högsta klass (1) och 27 lokaler som klass 2.
Kommentar: