Resultatet av 2011/2012 års älgjakt

Omslagsbild
Löpnummer:
2012:49
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
16
Sammanställning av Länsstyrelsens beslut om älgjakt samt utfallet av 2011/2012 års anmälningar av jaktresultat.
Kommentar: