Övervakning av rikkärr i Västra Götalands län 2011

Rapportomslag
Löpnummer:
2012:48
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
41
20 slumpmässigt valda rikkärr övervakades 2011. Merparten var medelrikkärr som påverkades av dikning i 26 procent och avverkning av närliggande skog i 16 procent. Täckningsgrad för brunmossor var 14 procent.
Kommentar: