Sediment i Laxsjön - Halter av miljöfarliga ämnen

Rapport 2012-47, Sediment i Laxsjön
Löpnummer:
2012:47
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
35 + bilagor
Tolkning av resultat från analys av ytsediment (0-5 cm) på fem olika lokaler i Laxsjön i Bengtsfors kommun.
Kommentar: