Social hållbarhet – arbetet vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2011

Rapport 2012-46, årsbok, enheten för Social hållbarhet
Löpnummer:
2012:46
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
96
En årsbok som beskriver enheten för social hållbarhets arbete under 2011
Kommentar: