Västra Götaland i ett förändrat klimat

Rapport 2012-42, Västra Götalands i ett förändrat klimat
Löpnummer:
2012:42
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
 
Klimatförändringarna påverkar hela samhället. Vissa effekter är tydliga redan i dag medan andra kommer smygande, och det är viktigt att vi redan nu tar oss an utmaningen att anpassa och förbereda samhället för kommande klimatförändringar. Denna rapport beskriver länets framtida klimat och vilka konsekvenser det kan medföra.
Kommentar:
Rapporten är gratis. Max 2 rapporter per beställning.