Planera för bättre vatten – en handledning om Hur fysisk planering samverkar med miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten

Rapport 2012-40, Planera för bättre vatten
Löpnummer:
2012:40
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
32
Rapporten behandlar hur kommunal fysisk planering samverkar med miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten. Den vänder sig i första hand till kommunala planerare och tjänstemän på kommunernas bygg- och miljökontor.
Kommentar: