Rådgivning för utveckling av yrkesmässig trädgårdsodling

Löpnummer:
2012:38
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
28
En utvärdering av tre projekt inom verksamheten med kompetensutveckling riktad till landsbygdsföretagare inom ramen för Landsbygdsprogrammet. Denna rapport redogör för utvärderingen av aktiviteterna inom området ”Rådgivning för utveckling av yrkesmässig trädgårdsodling".

Andra utvärderingar:
2012:36 Att handla med kvalitetskött och gårdsnära slakt
2012:37 Landsbygdsturism
Kommentar: