Landsbygdsturism

Löpnummer:
2012:37
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
28
En utvärdering av tre projekt inom verksamheten med kompetensutveckling riktad till landsbygdsföretagare inom ramen för Landsbygdsprogrammet. Denna rapport redogör för utvärderingen av aktiviteterna inom området ”Landsbygdsturism”.

Andra utvärderingar:
2012:36 Att handla med kvalitetskött och gårdsnära slakt
2012:38 Rådgivning för utveckling av yrkesmässig trädgårdsodling
Kommentar: