Att handla med kvalitetskött och gårdsnära slakt

Löpnummer:
2012:36
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
28
En utvärdering av tre projekt inom verksamheten med kompetensutveckling riktad till landsbygdsföretagare inom ramen för Landsbygdsprogrammet. Denna rapport redogör för utvärderingen av aktiviteterna inom området ”Att handla med kvaliteskött och gårdsnära slakt”.

Andra utvärderingar:
2012:37 Landsbygdsturism
2012:38 Rådgivning för utveckling av yrkesmässig trädgårdsodling
Kommentar: