Lagstiftning till havs

Rapportomslag. Foto: Claes Hillén
Löpnummer:
2012:32
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
32
Gällande planeringssystem för kust och hav Sverige, Norge och Danmark.

Översikt av planeringssystemen för kust och i hav i Sverige, Norge och Danmark. Lagar, praxis, tillämpning. Jämförelse och analys. För politiker, handläggare, planerare och intressenter.
Kommentar: