Statistisk utvärdering av vattenkvalitet i sjöar och vattendrag

Rapport 2012-31, statistisk utvärdering av vattenkvalitet i sjöar och vattendrag
Löpnummer:
2012:31
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
 
Flertalet sjöar visar minskande trender av totalkväve och 48 % minskar signifikant. För TOC, visar det stora flertalet sjöar ökande trender och 56 % av dessa ökar signifikant. Vidare visar 65 % av sjöarna och 56 % av vattendragen minskande konduktivitet. För pH visar 23 % av sjöarna och 16 % av vattendragen signifikant ökande pH-värden.
Kommentar: