Askskottsjuka - ett nytt hot mot våra skyddsvärda träd

Omslagsbild
Löpnummer:
2012:29
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
21
Askskottsjuka är en svampsjukdom som angriper askar i hela landet. 2011 var 76 procent av de skyddsvärda askarna i länet drabbade. Det viktigaste rådet är att inte avverka askar i förebyggande syfte, varken friska, sjuka eller döda träd om de inte utgör en säkerhetsrisk.
Kommentar: