Bottenfauna i Västra Götalands län 2011

Rapport 2012-27, Bottenfauna i Västra Götalands län 2011
Löpnummer:
2012:27
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
268
Under 2011 undersöktes det 78 olika lokaler. Av de 78 lokalerna var 74 kalkade och 4 referenser. Resultatet visar på en fortsatt tillbakagång för flera lokaler. Enligt bedömningarna var förhållandena nära det neutrala med avseende på surhet vid 24 av de kalkade lokalerna, och måttligt sura vid 44 av de kalkade lokalerna. Detta innebär att 92 % av de kalkade lokalerna bedömdes tillhöra de två högsta klasserna.

Resultatet var bra och visar att kalkningsverksamheten fungerar väl. Vid fem av de kalkade lokalerna (7 %) bedömdes förhållandena vara sura. Här bedömdes kalkningsverksamheten alltså ännu inte ha lyckats fullt ut med att helt återställa bottenfaunan.
Kommentar: