Vad gömmer sig på Svabergsgrunden?

Omslag av rapporten. Foto: Claes Hillén
Löpnummer:
2012:25
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
82
Resultat av marin inventering av ryggradslösa djur på Svabergsgrunden 2010 och 2009 i Hav möter Land och U2. Många sällsynta och intressanta arter, unikt för Sverige.
Kommentar: