Swedish monitoring of hazardous substances in the aquatic environment

Omslag till rapporten
Löpnummer:
2012:23
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
291
Current vs required monitoring and potential developments.

Dagens övervakning av miljöfarliga ämnen i vattenmiljö jämförs med lagkrav och myndighetsrelaterade behov. Förslag ges på hur övervakningsprogrammen kan förbättras.
Kommentar: