Ryttarens torvströfabrik - Byggnadsminnesdokumentation

Löpnummer:
2012:21
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
 
2012 beslutade Länsstyrelserna i Västra Götalands län och Jönköpings län att Ryttarens torvströfabrik med torvbana blir byggnadsminne. Rapporten beskriver torvströfabrikens historia, torvindustrin i Sverige och råvaran torv.
Kommentar: