I gränslandet mellan hem och institution - Hyresgästers perspektiv på att ha bostad med särskild service

Rappotrt 2012-18, igränslandet mellan hem och institution.
Löpnummer:
2012:18
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
 
Vad tycker människor med psykiska funktionsnedsättningar och en komplex livssituation om att få ett varaktigt boende i form av gruppbostad med särskild service?
Kommentar: