Utvärderingsrapport - Regional samverkansövning Storskred 2011

Bild på rapport 2012:17 Utvärderingsrapport - Storskred 2011
Löpnummer:
2012:17
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
61
Rapporten utgör en utvärdering av Övning Storskred, 2011-10-26 - - 27. Övningen var en samverkansövning med berörda aktörer i ett skredscenario med risk för dammbrott.
Kommentar: