Vattenvårdsplan för Enningdalsälven

Rapportomslag Vattenvårdsplan för Enningdalsälven.
Löpnummer:
2012:09
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
84
Vattenvårdsplan för Enningdalsälven är ett delprojekt i Interreg projektet om Enningdalsälven. Planen innehåller hur vi ska förvalta vattnet i avrinningsområdet mellan Sverige och Norge
Kommentar: