Flodpärlmusslans status i Västra Götaland – inventering av tre mussellokaler 2011

Bild på rapport 2012-05, flodpärlmusslans status i Västra Götaland
Löpnummer:
2012:05
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
22
Inventeringarna utfördes sommaren 2011 av konsultföretaget Melica. Inventeringarna är en del av länets regionala övervakningsprogram för flodpärlmussla.
Kommentar: