2012-04

Vedlevande skalbaggar i Valle, rapport 2012:04
Löpnummer:
2012:04
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
 
Inventering av vedlevande skalbaggar i 10 olika områden i Valle härad med hjälp av fönsterfällor. Resultaten visar mestadels på en trivial skalbaggsfauna trots att det finns relativt rikt med grova och ihåliga träd. Endast de mest öppna miljöerna hyste mer sällsynta arter, exempelvisläderbagge.
Kommentar: