Kalkning av sjöar och vattendrag

Rapport 2011:55
Löpnummer:
2011:55
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
30
- Verksamhetsberättelse för kalkningsverksamheten inom Västra Götalands län 2010.

Beskrivning av kalknings- och biologiska återställningsversamheten för 2010 med resultat från effektuppföljningen.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.