Utvärdering av stöd till turism

Rapport 2011:69
Löpnummer:
2011:69
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
36
Länsstyrelsen i Västra Götaland har beställt en oberoende utvärdering av hur stöd till landsbygdsföretag från landsbygdsprogrammet har påverkat de turistföretag som sökt stöd.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.