Utvärdering av företagsstöd till hästnäringen

Rapport 2011:67
Löpnummer:
2011:67
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
54
Länsstyrelsen i Västra Götaland har beställt en oberoende utvärdering av hur stöd till landsbygdsföretag från landsbygdsprogrammet har påverkat de hästföretag som sökt stöd.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.