Trädvårdsplan och åtgärdsförslag för dvärgrosettlav, Solberga kyrkogård

Länsstyrelsens rapport 2011:10
Löpnummer:
2011:10
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
38
Många skyddsvärda träd behöver skötas för att klara sig så länge som möjligt. Rapporten innehåller en skötselplan för 24 träd, varav 2 med dvärgrosettlav på Solberga kyrkogård.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.