Trädvårdsplan Blötebågen naturreservat

Länsstyrelsens rapport 2011:07
Löpnummer:
2011:07
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
5
Många skyddsvärda träd behöver skötas för att klara sig så länge som möjligt. Rapporten innehåller en skötselplan för bohuslinden i Blötebågen naturreservat.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil