Trädvårdsplan Baldersnäs naturreservat

Löpnummer:
2011:06
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
190
Många skyddsvärda träd behöver skötas för att klara sig så länge som möjligt. Rapporten innehåller en skötselplan för 182 träd i Baldersnäs naturreservat.
Kommentar: