Socialtjänstens arbete med att uppmärksamma riskbruk av alkohol i några kommuner i Västra Götalands län

Länsstyrelsens rapport 2011:20
Löpnummer:
2011:20
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
20
Kartläggning av socialtjänstens arbete med att uppmärksamma riskbruk. Kommenteras av forskaren Fredrik Spak.
Kommentar:
Rapporten är gratis.