Personligt ombud

Rapport 2011:28
Löpnummer:
2011-28
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
36
Kartläggning av kommunernas verksamhet med personliga ombud i Västra Götalands län 2010.

Verksamheten personliga ombud i länets kommuner har stor betydelse utifrån den utsatta situation som målgruppen kan befinna sig i. I denna kartläggning undersöks vilka mål riktlinjer och arbetsredskap som länets verksamheter med personligt ombud använder. Rapporten är tänkt att kunna användas som ett underlag till utvecklingsarbetet lokalt och regionalt.
Kommentar: