Miljöövervakning i Västra Götalands län

Länsstyrelsens rapport 2011:13
Löpnummer:
2011:13
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
34
Rapport från 2010.

Inom ramen för länsstyrelsernas samordningsansvar för regional miljöövervakning ingår att regelbundet ta fram program för verksamheten. Nu gällande program sträcker sig från 2009 fram till 2015.

Med denna rapport vill vi på ett kortfattat och lättillgängligt sätt visa på bredden av vårt miljöövervakningsprogram och samtidigt redovisa några av de senaste resultaten.
Kommentar: