Klimatanalys för Västra Götalands län

Rapport 2011:84
Löpnummer:
2011:84
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
126
På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län har SMHI gjort en regional klimatanalys av Västra Götalands län. I rapporten redovisas en sammanställning av klimatutvecklingen i länet fram till slutet av detta sekel. Syftet med analysen är att klargöra vilka konsekvenser ett förändrat klimat får för länet när det gäller bland annat temperatur och nederbörd, baserat på de senaste tillgängliga klimatscenarierna. 
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.