Inventering med ROV av epibottenfauna

Länsstyrelsens rapport 2011-02
Löpnummer:
2011:02
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
32
- för uppföljning av effekterna av det reglerade räktrålfisket i Gullmarn

Uppföljning av effekterna av räktrålfisket på epibentisk fauna i Gullmarsfjorden.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.